Dorman Quick Boot Cv Cover Letter Zumba Michael Smith Realism Summary How To Write A Thesis Statement Hsc Cover Letter Engineering Students Applying For An Internship

info@elteschool.com
93 547 74 60

Solucions

CORPORATE TRAINING PLAN (CTP)

Totes les empreses volen ser la primera opció dels seus clients i per aconseguir-ho han de cuidar del principal recurs que disposen: els seus treballadors.  Aquesta és la raó per la qual creen i desenvolupen  plans de formació que cobreixin totes les competències del personal.


ELTE DESENVOLUPA I IMPLEMENTA ELS SEUS CTP SEGUINT LES DIRECTRIUS SEGÜENTS:

1. Analitzar les necessitats corporatives i les competències necessàries per aconseguir determinats objectius

2. Identificar  les limitacions existents (disponibilitat de temps i pressupost per a la formació)

3. Determinar les estructures lingüístiques apropiades i les competències comunicatives que s’han d’ensenyar

4. Preparar el contingut i el material a utilitzar

5. Realitzar l’avaluació final


 

QUINS SÓN ELS BENEFICIS DEL CTP D’IDIOMES PER A UNA EMPRESA:

  • Ús raonable del pressupost destinat a la formació
  • Desenvolupament de les habilitats comunicatives necessàries per dur a terme projectes amb potencials clients estrangers
  • Augment de la motivació i el compromís amb nous projectes – reducció del canvi de personal gràcies al programa d’ensenyament d’anglès
  • Creació d’un programa de talents

 

Bonificació “Fundació Tripartita” (per a empreses a Espanya) – Feu clic aquí per a més informació.