info@elteschool.com
93 547 74 60

Nosaltres

LA BASTIDA – ENFOCAMENT PEDAGÒGIC

 

EN QUÈ CONSISTEIX?

És el model d’aprenentatge dissenyat per promoure un nivell d’ensenyament profund.

La bastida és el suport que s’ofreix durant el procés d’aprenentatge. S’adapta a les necessitats dels alumnes per tal d’ajudar-los a assolir els objectius. (R. Keith Sawyer The Cambridge Handbook of the Learning Sciences. New York: Cambridge University Press, 2006).

És el mecanisme de suport previst per una persona competent – formador – que ajuda l’alumne a desenvolupar una tasca dins del seu ZPD. (Zona de Desenvolupament Proper, Lev Vygotsky 1896–1934)


 QUÈ CAL PERQUÈ AQUESTES EINES D’INSTRUCCIÓ SIGUIN EFECTIVES:

Seleccionar la tasca d’aprenentatge

L’activitat ha de garantir que els alumnes utilitzin les habilitats que es requereix dominar. L’activitat ha de ser capaç de motivar i interessar els alumnes per mantenir-los involucrats.

Anticipar-se als errors

Després de seleccionar l’activitat, el formador necessita anticipar-se als errors que probablement els alumnes durant l’activitat. D’aquesta manera, el formador podrà guiar-los evitant interaccions ineficaces.  

La bastida durant l’aprenentatge 

La bastida es pot organitzar a partir de “l’adquisició d’una habilitat senzilla o de manera dinàmica i pautada”.

Considerar els factors emotius o afectius 

La bastida no es limita a una habilitat cognitiva, sinó que es relaciona amb els factors emotius i afectius. Durant el transcurs de l’activitat, el formador (expert) pot necessitar gestionar i controlar la frustració i la pèrdua d’interès que pot experimentar l’alumne. El suport és, doncs, una tècnica de la bastida.