26 January Essay Examples An Old Manuscript Kafka Summary Essay On Why Alcohol Should Not Be Illegal Ap American History Free Response Essay Fontenelle Histoire Des Oracles Premiere Dissertation Chapitre Iv

info@elteschool.com
93 547 74 60

Nosaltres

LA BASTIDA – ENFOCAMENT PEDAGÒGIC

 

EN QUÈ CONSISTEIX?

És el model d’aprenentatge dissenyat per promoure un nivell d’ensenyament profund.

La bastida és el suport que s’ofreix durant el procés d’aprenentatge. S’adapta a les necessitats dels alumnes per tal d’ajudar-los a assolir els objectius. (R. Keith Sawyer The Cambridge Handbook of the Learning Sciences. New York: Cambridge University Press, 2006).

És el mecanisme de suport previst per una persona competent – formador – que ajuda l’alumne a desenvolupar una tasca dins del seu ZPD. (Zona de Desenvolupament Proper, Lev Vygotsky 1896–1934)


 QUÈ CAL PERQUÈ AQUESTES EINES D’INSTRUCCIÓ SIGUIN EFECTIVES:

Seleccionar la tasca d’aprenentatge

L’activitat ha de garantir que els alumnes utilitzin les habilitats que es requereix dominar. L’activitat ha de ser capaç de motivar i interessar els alumnes per mantenir-los involucrats.

Anticipar-se als errors

Després de seleccionar l’activitat, el formador necessita anticipar-se als errors que probablement els alumnes durant l’activitat. D’aquesta manera, el formador podrà guiar-los evitant interaccions ineficaces.  

La bastida durant l’aprenentatge 

La bastida es pot organitzar a partir de “l’adquisició d’una habilitat senzilla o de manera dinàmica i pautada”.

Considerar els factors emotius o afectius 

La bastida no es limita a una habilitat cognitiva, sinó que es relaciona amb els factors emotius i afectius. Durant el transcurs de l’activitat, el formador (expert) pot necessitar gestionar i controlar la frustració i la pèrdua d’interès que pot experimentar l’alumne. El suport és, doncs, una tècnica de la bastida.